Küldetés

A Bánsági Magyar Értékekért Egyesület – Értéktár Egyesület szellemi műhelyként működik, Temesváron, a szórványlét körülményei között. Tudatában vagyunk annak, hogy a szórványhelyzettel plusz felelősség jár.

Célunk: Egyesületünk legyen a helyi magyar közösség kulturális-szellemi örökségének egyik őrzője, helyi, országos vagy kárpát-medencei művelődési programok szervezője és lebonyolítója.

Tevékenységében ötvözni kívánja a jó értelemben vett konzervativizmust az értékorientált modern kultúra megjelenítésével.

Konkrét szempontok és célok:

 • a nemzeti értékeket hordozó anyanyelvű kultúra magas szinten történő ápolása, önazonosságunk megőrzése és ápolása jegyében erdélyi, összmagyar kulturális rendezvények – konferenciák, tanácskozások, műhelyfoglalkozások – lebonyolítása;
 • helytörténeti gyűjtemény kialakítása a temesvári Magyar Házban, beleértve a korábbi Bolyai emlékszoba anyagát is;
 • a magyar nyelvű művelődési információs- és kutatóhálózatba való bekapcsolódás;
 • honismereti és helytörténeti tevékenységek támogatása, különös tekintettel a térség magyarok által is lakott településeire;
 • helyi partnerekkel közösen szakkönyvtár és elektronikus adatbázis létrehozása;
 • kulturális kiadványok – albumok, monográfiák, szakmai füzetek – megjelentetése;
 • a létező temesi magyar emlékjelek gondozása, új emlékjelek kihelyezése;
 • jeles elődeink sírhelyeinek számba vétele, feltérképezése, a védetté nyilvánítás kezdeményezése;
 • javaslat-előterjesztés értékeink hungarikummá nyilvánítása érdekében;
 • intézeti portál működtetése;
 • partnerségen alapuló együttműködés az egyházakkal, a gazdasági és politikai szférával;
 • partnerkapcsolatok kiépítése helyi és regionális román kulturális szervezetekkel;
 • az interkulturális környezet kihasználása, hídépítés kultúrák között.