Asociația pentru Valorile Maghiare din Banat

bolyai200 fej

„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!…”

Reményik Sándor: Az ige – részlet

Proiecte

Scopul asociației

Asociația Bánsági Magyar Értékekért Egyesület – Asociația pentru Valorile Maghiare din Banat se constituie cu scopul de a identifica, a inventaria și a păstra acele valori culturale materiale și imateriale care sunt caracteristice comunităților locale maghiare din Banat. În acest scop Asociația va putea realiza cercetări și conferințe, va putea publica cărți și pliante, va putea organiza locuri de expunere, puncte muzeale de prezentare. Asociația se poate asocia cu parteneri interni și externi cu scopul susținerii și popularizării valorilor culturale ale diferitelor comunități etnice din Banat, pentru promovarea dialogului intercultural, găsirea unor soluții pentru păstrarea valorilor tuturor etniilor din zona Banatului.

Mai departe…